Przejdź do treści

Aktualne przepisy drogowe 2020-2021

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

Koniec z mandatami za brak posiadania w podruży samochodem dowodu rejestarcyjnego i potwierdzenia opłacenia obowiązkowej polisy OC. Od 1.10.2018 roku nie ma potrzeby wożenia tych dokumentów w pojeździe. Warto jednak pamiętać o obowiązku opłacenia składki OC. Należy pamiętać, że brak opłacenia składki lub przerwa w jej ciągłości skutkuje co do zasady dodkliwymi karami finansowymi.

Nie masz dowodu rejestracyjnego i zostałeś zatrzymany do kontroli drogowej?

Policja, Staż Miejska oraz Inspekcja Ruchu Drogowego dysponuje mobilnym dostepem do bazy CEPiK (Centaralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Informacje w niej zawarte jednoznacznie wskazują czy pojazd posiada aktualną polisę i aktualne badania techniczne.

Brak polisy w przypadku stłuczki

Brak potwierdzenia posiadania polisy OC w pojeździe to już nie powód do zamartwiania. Numer polisy można  zweryfikować korzystając ze strony www.ufg.pl lub z aplikacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prawo jazdy i dowód osobisty w podróży

Nadal kierujący pojazdem zobowiązany jest do posiadania podczas podróży samochodem dowodu osobistego. Jazda bez uprawnień grozi mandatem w wysokości 500 zł. W razie kolizy drogowej, konsekwencje braku prawa jazdy są jeszcze dotkliwsze.

Jakie zmiany czekają na kierowców w 2021 roku – prawo o ruchu drogowym.

Z dniem 5.12.2020 roku nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zwalnia kierowcę , który posiada polskie prawo jazdy z obowiązku okazywania go podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane dotyczące uprawnień kierowcy będą weryfikowane na podstawie informacji pochodzących z centralnej ewidencji kierowców. Od 4.12 2020 roku nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w momencie wypełnienia wszystkich rubryk.

Uproszczenia w rejestracji pojazdów

Zmiany legislacyjne jakie właśnie weszły w życie wskazują na rezygnację z karty pojazdu i nalepki kontrolnej. Zmiany zaczną obowiązywać od 4 września 2022 roku. Na wniosek właściciela pojazdu rejestracji lub rejestracji czasowej będzie mógł dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania wnioskodawcy. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 4.12.2020 roku.

Wydawanie tablic rejestracyjnych

Właściciele pojazdów będą mieli prawo zachować dotychczasowy numer rejestracyjny po złożeniu  odpowiedniego wniosku. Nie podano jeszcze terminu wejścia przepisu w życie.

Zwrot zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów

Od 4.10.2020 roku kierowca może „odzyskać” dokument tuż po przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu, gdyż pracownicy stacji kontroli pojazdów zostali  uprawnieni do skreślania wpisów w CEPiK. Również od 4.10.2020 stacja kontroli pojazdów będzie mogła zwrócić dowód rejestracyjny zatrzymany elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego.

Rejestracja pojazdu u dealera

Nowy pojazd: samochód, motorower, przyczepa będzie można zarejestrować przez autoryzowany salon sprzedaży, lub producenta. Rejestracja przez dealera  będzie możliwa od 4.06.2021 roku.

Samochody czasowo wycofane z ruchu drogowego

W przypadku samochodów uszkodzonych możliwe będzie skorzystanie z opcji czasowego wycofania pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy i dokonanie naprawy w zakresie elementów nośnych konstrukcji.  Po naprawie dodatkowe badanie techniczne przywraca pojazdu do ruchu. O terminie wejścia w życie przepisu poinformuje Ministerstwo.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][call_to_action_box title=”CELCAMP.pl” icon=”camper” button_label=”Kontakt” button_url=”https://celcamp.pl/” button_target=”_blank”]

Sprzedaż kamperów

Wynajem kamperów

CEL Dąbrówka

Telefon661 970 039+48 661 970 039

[/call_to_action_box][call_to_action_box title=”Serwis klimatyzacji – CEL Dąbrówka” button_label=”Kontakt” button_url=”https://stacjakontrolicel.pl/” button_target=”_blank”]Badanie jakości czynnika, wymiana i serwis.[/call_to_action_box][call_to_action_box title=”Wulkanizacja – Wymiana opon” button_label=”Kontakt” button_url=”https://stacjakontrolicel.pl/” button_target=”_blank”]Wyminana i serwis opon – Przechowalnia opon[/call_to_action_box][/vc_column][/vc_row]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *