Przejdź do treści

Badania techniczne pojazdów od 1 września 2022 roku – Jakie zmiany nas czekają?

Zmiany planowane w badaniach technicznych wejdą w życie prawdopodobnie od 1 września 2022 r.

Modernizacja systemu przeglądów technicznych pojazdów

Projekt trafił do Komisji Prawniczej i czeka na zatwierdzenie rządu. Jeśli zostanie przegłosowany i podpisany przez prezydenta wniesie sporo zmian dotyczących przeglądów technicznych. Zmiany mają poprawić system kontroli technicznej pojazdów.

Zmiany w badaniach technicznych we wrześniu 2022

Obowiązek wykonywania zdjęć badanego pojazdu

Nowelizacja nakazuje diagnostom wykonywanie zdjęć badanego pojazdu, a dokumentacja ma zawierać:

  • zdjęcie całego pojazdu z tablicą rejestracyjną na stanowisku badawczym;
  • wskazanie licznika przebiegu;
  • pliki muszą zawierać informację o dacie i godzinie wykonania fotografii;
  • okres przechowywania zdjęć 5 lat.

Podstawowe założenie nowelizacji ma za zadanie ograniczenie, a nawet wyeliminowanie procederu podbijania badań pojazdów, które nie pojawiły się na stacji kontroli.

Podwójne stawki za badanie techniczne pojazdu powyżej 30 dni.

Spóźnienie się z przeglądem technicznym pojazdu powyżej 30 dni obliguje do uiszczenia podwójnej stawki za badanie techniczne pojazdu.

Kary za spóźnienie mają nakłaniać właścicieli pojazdów, do pilnowania terminów badań technicznych. Dodatkowe środki zasilą budżet Transportowego Dozoru Technicznego.

Podwójne opłaty nie dotyczą właścicieli pojazdów, które są czasowo wycofane z ruchu drogowego, pojazdów z uszkodzeniem zasadniczych elementów konstrukcji nośnej nadwozia oraz innych istotnych szkód pojazdu.

Badanie techniczne pojazdu na 30 dni przed terminem z uwzględnieniem poprzedniej daty

Nowelizacja przepisów pozwoli na wykonanie badania technicznego pojazdu do 30 dni przed wyznaczonym terminem. Termin kolejnego badania zostanie wyznaczony na 12 miesięcy od uprzednio ustalonej daty. Taki zabieg zwiększy elastyczność co do terminów i pozwoli na wykonanie badania w dogodnym czasie dla właściciela pojazdu.

Inspekcje stacji kontroli pojazdów

Omawiane zmiany obejmą również kontrole stacji diagnostycznych przez starostów. Kontroli podlegać będą:

  • sprzęt i warunki na stacji;
  • weryfikacja dokumentacji na stacji, prawidłowość prowadzenia dokumentacji;
  • uchybienia skutkować będą karą finansową;
  • uchybienia podczas drugiej kontroli co do zasady obligują zamknięcie stacji.

Nowe obowiązki diagnostów SKP/OSKP

Zmiany dla diagnostów zakładają, wymóg średniego kierunkowego wykształcenia lub średnie wykształcenie z trzy letnią praktyką.

 

Ponowne badanie techniczne

Z procedury ponownego przeglądu może skorzystać każdy, kto uzna, że badanie pojazdu zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami. Należy w ciągu dwóch dni roboczych  wystąpić do dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o mozliwość przeprowadzenia ponownego badania technicznego.

Ponowne badanie przeprowadza ten sam diagnosta, pod nadzorem pracownika TDT. Ocena zgodności przepowadzanego badania będzie skutkować nałożeniem dodatkowych kosztów za kolejne badanie techniczne dla stacji lub właściciela pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *