Przejdź do treści

Badania techniczne pojazdów w pigułce

Badania techniczne pojazdów – przepisy regulujące

Wszyscy właściciele pojazdów zobowiązani są przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych. Ponieważ wiele osób zastanawia się, gdzie uregulowane są wszystkie przepisy dotyczące badań technicznych, przedstawiamy poniższy tekst. Dla przypomnienia – badania techniczne dzieli się na:

  • badania okresowe – wykonywane w określonym interwale czasowym
  • badania dodatkowe – wykonywane niezależnie od badań okresowych, w przypadkach określonych w art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 zm.),

Badania techniczne pojazdów są szczegółowo regulowane przez:

Badania techniczne pojazdów mogą zostać przeprowadzone na:

  • podstawowej stacji kontroli pojazdów
  • okręgowej stacji kontroli pojazdów 
  • badania co do zgodności z warunkami technicznymi – dotyczą pojazdów zabytkowych przed pierwszą rejestracją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta, który czynności kontrolne może przekazać Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego.

Szczegółowe wymagania dotyczące stacji kontroli pojazdów oraz dokumenty wymagane dla wykonywania działalności gospodarczej są regulowane przez:

  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. poz. 275),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. poz. 2264).

Badania techniczne pojazdu wykonuje zatrudniony w stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta.

Ponieważ praca na oskp, jest pracą bardzo wymagającą o odpowiedzialną, stanowisko diagnosty samochodowego, wymaga zdobycia uprawnień. Może je zdobyć jeśli:

  • posiada wymagane wykształcenie techniczne i stosowną praktykę
  • Odbył szkolenie
  • zdał egzamin kwalifikacyjny

Program szkolenie diagnostów regulowany jest przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *