Przejdź do treści

Co jeśli termin badania technicznego wypada w dzień wolny od pracy?

Sytuację, w której termin ważności badania przypada na dzień ustawowo wolny od pracy reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000.98.1071 z późn. … Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.