Przejdź do treści

Co oznaczają kody w dowodzie rejestracyjnym?

Dowód rejestracyjny to nie tylko książeczka potwierdzająca przynależność samochodu do konkretnej osoby, ale również szczegółowe dane techniczne pojazdu.  Przypominamy, że obecnie nie ma obowiązku posiadania i okazywania dowodu rejestracyjnego przy kontroli pojazdu. Warto jednak umieć czytać konkretne dane, które ułatwiają nam choćby okresowy przegląd techniczny.

Dowód rejestracyjny – czy jest potrzebny?

Do niedawna dowód rejestracyjny był podstawowym dokumentem umożliwiającego legalne poruszanie się na ulicy czy autostradzie.  Jego wyrobienie trwa zazwyczaj do 30 dni – przez O jego wnioskowanie ubiega się z reguły właściciel pojazdu lub osoba upoważniona w Urzędzie Miasta, w konkretnym wydziale komunikacyjnym. Okres oczekiwania na dokument właściwy, zastępuje się tymczasowym dowodem rejestracyjnym. Dokument jest potrzebny w razie odsprzedaży, jak karta pojazdu. Identyfikuje pojazd, jego podstawowe dane i wskazuje na terminowe badania techniczne.

Wniosek o dowód rejestracyjny dotyczy pojazdów nowych i używanych. Mowa tu zarówno o pojazdach kupionych w Polsce i tych sprowadzonych z zagranicy. Dotyczy nie tylko pierwszej rejestracji na  właściciela, ale również, w momencie zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia. Proces rejestracji pojazdu jest podobny we wszystkich przypadkach.

Koszt wyrobienia dowodu rejestracyjnego jest niewielki. Pamiętać jednak należy o dodatkowym koszcie nowych tablic rejestracyjnych.

Jak odczytać kody dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Dowód rejestracyjny pojazdu zawiera kody (symbole) , do których przypisane są różne cyfry informujące o wybranych parametrach zarejestrowanego pojazdu.

Jakie wyróżniamy oznaczenia w dowodzie?

A – numer rejestracyjny pojazdu;

B – data, w której pojazd był rejestrowany po raz pierwszy;

C –  dane właściciela pojazdu.

inne ważne oznaczenia z literą C:

C.1.1 – nazwa osoby posiadającej konkretny dowód rejestracyjny,

C.1.2 – numer pesel właściciela lub jego REGON,

C.1.3 –  adres osoby posiadającej dokument,

C.2.1 – personalia właściciela pojazdu,

C.2.2 – REGON lub PESEL właściciela,

C.2.3 –  szczegółowy adres zamieszkania właściciela pojazdu.

Ważne informacje w dowodzie rejestracyjnym:

D – szczegóły, dane konkretnego pojazdu,

D.1 – marka wybranego pojazdu,

D.2 – typ pojazdu,

D.3 – oraz model pojazdu,

E – numer identyfikacyjny zarejestrowanego pojazdu.

Pod literą “F” znajdują się informacje zawierające:

F.1 – maksymalną masę całkowitą samochodu/pojazdu,

F.2 – dopuszczalną masę całkowitą pojazdu,

F.3 – dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów.

Pod oznaczeniami z kategorii “F” przychodzi kolej na inne litery, jak;

G – która oznacza masę własną pojazdu,

H – okres ważności dowodu rejestracyjnego,

I – oraz datę wydania dowodu rejestracyjnego,

J – kategoria pojazdu,

K –  numer świadectwa homologacji pojazdu,

L –  liczba osi.

W oznaczeniach zawartych pod symbolem “O” możesz znaleźć:

O.1 – masa całkowitą maksymalną przyczepy z hamulcem,

O.2 – masa maksymalną całkowitą przyczepy bez hamulca,

“P” –  dane silnika oraz;

P.1 – pojemność,

P.2 – maksymalna moc netto,

P.3 – rodzaj paliwa.

Literka “Q”  oznacza stosunek mocy do ciężaru,

“S” oznacza:

S.1 –  ilość miejsc siedzących w pojeździe,

S.2 – ilość miejsc stojących w pojeździe.

Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym mieszczą się miejsca przeznaczone na pieczątki potwierdzające aktualne badania techniczne oraz pola na adnotacje urzędowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *