Przejdź do treści

Czy hak holowniczy musi być zarejestrowany i przechodzić regularne przeglądy wraz z badaniem technicznym pojazdu?

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa drogowego, hak holowniczy musi być zamontowany zgodnie z wymaganiami technicznymi i nie powinien stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

W niektórych krajach, takich jak Polska, hak holowniczy musi być zarejestrowany i posiadać ważne badanie techniczne. Przed przystąpieniem do montażu haka holowniczego w innym kraju, warto sprawdzić lokalne przepisy, aby upewnić się, czy wymagana jest jego rejestracja lub badanie techniczne.

W każdym przypadku, ważne jest, aby hak holowniczy był montowany przez specjalistów i zgodnie z zaleceniami producenta, a także, aby był regularnie kontrolowany pod kątem uszkodzeń i luzów. Należy również pamiętać, że hak holowniczy może wpłynąć na właściwości jezdne samochodu, dlatego ważne jest, aby przestrzegać zaleceń producenta w zakresie maksymalnej masy i rozkładu ładunku, a także zachować szczególną ostrożność na drodze.

Po przeprowadzeniu montażu haka holowniczego musimy udać się do Stacji Kontroli Pojazdów. Tam diagnosta przeprowadzi szczegółową ocenę montażu haka holowniczego.

Czy hak holowniczy musi przechodzić regularne przeglądy?

Hak holowniczy poddawany jest kontroli przez diagnostę podczas pierwszego badania technicznego. Ocenie podlegają:

  • jakość montażu haka holowniczego w przeznaczonym do tego miejscu;
  • umiejscowienie wiązki elektrycznej zgodnie z jej przeznaczeniem;
  • obecność tabliczki znamionowej umieszczonej przez producenta.

Wymóg pierwszej kontroli jest konieczny do wpisania haka holowniczego w dowód rejestracyjny pojazdu.
Podczas kolejnych badań technicznych hak holowniczy jest poddawany wizualnej ocenie. Szczególną uwagę diagnosta zwraca na kulę haka holowniczego i wszelkiego rodzaju luzy na łączeniach konstrukcji z pojazdem. Wszelkie ślady spawania, prostowania haka holowniczego będą ocenione negatywnie.

Udając się do Okręgowej Stacji Diagnostycznej Pojazdów szczególną uwagę należy zwróć uwagę na stan wiązki elektrycznej haka holowniczego. Najwięcej kłopotów sprawia wiązka 7pin z przejściówką na 13 pin.

Przy podpięciu przyczepy lub bagażnika rowerowego brakuje światła wstecznego (cofania) lub co gorsza w przypadku nowszych modeli aut wyposażonych w komputer, oświetlenie w pojeździe zaczyna funkcjonować wadliwie. Należy wtedy do wiązki elektrycznej haka podpiąć moduł umożliwiający właściwą pracę oświetlenia w pojeździe.

Czy w Polsce obowiązują jakieś dodatkowe przepisy dotyczące przewożenia ładunków na haku holowniczym?

Zgodnie z polskim prawem, przewożenie ładunków na haku holowniczym jest dozwolone tylko wtedy, gdy spełnione są pewne wymagania techniczne i bezpieczeństwa.

Oto kilka ważnych przepisów dotyczących przewożenia ładunków na haku holowniczym w Polsce:

  1. Maksymalna masa przyczepy lub innego pojazdu holowanego nie może przekraczać wartości określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciągnącego.
  2. Na haku holowniczym można przewozić tylko takie ładunki, które nie przekraczają szerokości pojazdu ciągnącego oraz nie przesłaniają świateł ani tablicy rejestracyjnej.
  3. Przyczepa lub inny pojazd holowany muszą być wyposażone w hamulce, a hamulce te muszą działać niezależnie od hamulców samochodu ciągnącego.
  4. Przyczepa lub inny pojazd holowany muszą być wyposażone w oświetlenie, które działa w sposób zgodny z przepisami.
  5. Przyczepa lub inny pojazd holowany muszą być wyposażone w tablicę rejestracyjną, która jest widoczna i czytelna.
  6. Ładunek na haku holowniczym musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie podczas jazdy.

Warto zawsze zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącymi przewożenia ładunków na haku holowniczym w Polsce, ponieważ mogą się one zmieniać. Przestrzeganie tych przepisów jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.