Przejdź do treści

Ile można się spóźnić z badaniem technicznym?

Jeśli na przeglądzie pojawimy się w ciągu 30 dni przed terminem kolejnego badania technicznego, to nasz przegląd będzie ważny przez rok plus maksymalnie 30 dni – ważność badania wydłużona będzie o czas, o który przyspieszyliśmy je. Jeśli spóźnimy się o ponad 30 dni, zapłacimy podwójną opłatę za przegląd.