Przejdź do treści

Jakie są kary za brak przeglądu technicznego w 2022 r?

Aktualna wysokość takiego mandatu to maksymalnie 1 500 zł. Najniższa możliwa kara to 20 zł. W praktyce mandaty nakładane są w wysokości ok. 100-150 zł. Taryfikator mandatowy nie przewiduje dodatkowych punktów karnych za takie wykroczenie.

Nowy taryfikator mandatów 2022 stwierdza, że kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu oznacza grzywnę wynoszącą od 1500 do 5000 zł.