Przejdź do treści

Nowy taryfikator punktów karnych od 17 września 2022 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: Mandat: Punkty karne:
do 10 km/h 50 zł
o 11 – 15 km/h 100 zł 3
o 16 – 20 km/h 200 zł 3
o 21 – 25 km/h 300 zł 6
o 26 – 30 km/h 400 zł 6
o 31 – 40 km/h 800/1600 zł 10
o 41 – 50 km/h 1000/2000 zł 13
o 51 – 60 km/h 1500/3000 zł 15
o 61 – 70 km/h 2000/4000 zł 15
o 71 km/h i więcej 2500/5000 zł 15

Punkty karne

Nowy taryfikator mandatów przewiduje również zwiększenie liczby punktów karnych za wykroczenia drogowe, m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim.  W niektórych przypadkach  policjant może nałożyć aż 15 punktów.

Recydywa, system podwójnych kar. Co grozi za ponowne przekroczenie prędkości w ciągu dwóch lat?

System podwójnych kar. Nowe przepisy regulują iż przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h skutkuje grzywną nie niższą niż 800 zł. Wyższą kwotę (dwukrotność stawki podstawowej) zapłacą kierowcy przyłapani na recydywie, którzy w ciągu dwóch lat popełnili wykroczenie w tej samej grupie. Przepisy dotyczące recydywy wejdą w życie 17 września 2022 r.

Punkty karne – limit od 17 września 2022

Limit punktów karnych nie uległ zmianie. W dalszym ciągu wynosi 24 punkty lub 20 punktów w przypadku młodych kierowców (którzy mają prawo jazdy mniej niż rok). Naliczane punkty będą  anulowane po dwóch latach od opłacenia mandatu. 

Wykroczenia drogowe za 15 punktów karnych

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 •  niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

Wykroczenia drogowe za 13 punktów karnych

 •  przekroczenie prędkości między 41 a 50 km/h

Wykroczenia drogowe za 12 punktów karnych

 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem,
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia.

Za co kierowca pojazdu otrzyma 10 punktów karnych

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu,
 • przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem,
 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała,
 • ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Mandat dla kierowcy pojazdu wystawiony przez funkcjonariusza, a mandat wystawiony przez fotoradar.

Mandat wystawiony przez patrol policyjny wymaga natychmiastowego przyjęcia lub odmowy i w drugim przypadku sprawa trafia automatycznie do sądu grodzkiego, który zdecyduje o winie kierującego. Wykroczenie  stwierdzone przy pomocy urządzenia kontrolno-pomiarowego, np. fotoradaru trafia do Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym (CANARD). Na wystawienie mandatu i poinformowanie właściciela pojazdu nadzór ma 180 dni.  Jeżeli nie da się odczytać danych samochodu, wówczas zdjęcie trafia do kosza. Jeżeli jednak zdjęcie jest czytelne,  następuje ustalenie właściciela samochodu i wystawienie mandatu.

Informacje o popełnionych wykroczeniach drogowych można również sprawdzić na najbliższym komisariacie policji oraz za pośrednictwem portalu rządowego www.obywatel.gov.pl.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *