Przejdź do treści

Pozostałe techniczne badania pojazdu

5.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne) – 114,00 zł

5.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) – 42,00b zł

5.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) – 50,00 zł

5.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) – 85,00 zł

5.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) – 126,00 zł

5.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) – 48,00 zł

5.7 w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym – 82,00 zł

5.8 o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – 50,00 zł

5.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji – 60,00 zł

5.10 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej. – 94,00 zł

5.11 pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – 50,00 zł

5.12 dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach – 120,00 zł