Przejdź do treści

Przegląd przyczepy kempingowej

Zapraszamy na badania techniczne do OSKP –  Skórzewo, Dopiewo, Dąbrówka.

Jak wygląda przegląd przyczepy kempingowej?

Zgodnie z ustawą przyczepa kempingowa  podlega takim samym przeglądom, co przyczepa specjalna.

Przegląd przyczepy kempingowej jest obowiązkowy. Przyczepa co do zasady, powinna mieć obowiązkowe OC.
Brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skutkuje zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Sprawdza się numer VIN i porównuje z numerem w dowodzie rejestracyjnym i tablicy znamionowej.

Przegląd przyczepy na stacji kontroli pojazdów powinien obejmować dokręcenie zawieszenia do podłogi.
Sprawdza się regulację zawieszenia i osi przyczepy.

Kolejnym sprawdzanym elementem jest hamulec najazdowy.
Wnikliwej analizie poddaje się stan okładzin hamulcowych, stan łożysk tocznych kół, stan techniczny opon.

Następnie sprawdza się układy sterowania.
Stan wtyczki elektrycznej, stan bolców. Sprawdza się światła i ich prawidłowe funkcjonowanie oraz kierunkowskazy.

Prawidłowe oznakowanie przyczepy stanowi kluczową rolę w podnoszeniu bezpieczeństwa.
Przegląd nadwozia (części mieszkalnej) obejmuje kontrolę szczelności instalacji gazowej.

Po sezonie zimowym warto sprawdzić instalację wodną oraz drożność odpływu.
Przyczepa kempingowa z racji swojej klasyfikacji – przyczepa specjalna, musi przejść badanie zawsze co roku. Data kolejnego badania znajdzie się na pieczątce, którą otrzymamy po wizycie w stacji kontroli pojazdów.