Przejdź do treści

Przegląd techniczny ciągnika rolniczego

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Poznań – Zapraszamy na badania techniczne do OSKP – Skórzewo, Dopiewo, Dąbrówka

Przegląd ciągnika rolniczego przed badaniem technicznym?

Na właścicieli pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu drogowego narzucono zgodnie z Kodeksem drogowym “Badania techniczne pojazdów” obowiązek przedstawiania pojazdu do badania technicznego.

Badania techniczne dzielimy na: badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

Ciągniki rolnicze – system przewiduje obowiązkowe badanie techniczne przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji, a następnie co dwa lata. Elementy, które są sprawdzane podczas przeglądu technicznego ciągnika uregulowane są kodeksem ruchu drogowego i są zbliżone do badań dla samochodów osobowych.

Jak przygotować się na okresowe badanie techniczne?

Przed przedstawianiem ciągnika do badania technicznego warto umówić wizytę w serwisie na przegląd techniczny ciągnika rolniczego lub innym warsztacie, sprawdzić wszystkie punkty kontrolne i tym samym przygotować ciągnik rolniczy do kontroli. Zyskujemy wtedy pewność, że badanie techniczne zakończy się uzyskaniem pozytywnego wpisu. Brak wiedzy na temat stanu pojazdu może generować dodatkowy koszt ponownego badania.  Pamiętajmy, że diagnosta może nakazać usunięcie usterek w ciągu 14 dni i wyznaczyć kolejny termin badania technicznego.

Ile trwa badanie techniczne ciągnika?

Wizyta trwa około 30 minut w czasie, której sprawdzane są następujące elementy:

-identyfikacja pojazdu numer VIN,

-kontrola układu hamulcowego,

-sprawdzenie układu kierowniczego oraz zawieszenia,

-sprawdzenie instalacji elektrycznej,

-inspekcja nadwozia,

-kontrola hałasu oraz spalin,

-sprawdzenie ogumienia

Ciągnik rolniczy porusza się  po bardzo zróżnicowanych i trudnych nawierzchniach. Diagnosta szczególną uwagą zwraca na jakość ogumienia, które jest kluczowe dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Ile kosztuje badanie techniczne ciągnika ?

Ciągnik rolniczy – cennik