Przejdź do treści

Przegląd techniczny – co powinniśmy wiedzieć?

Przegląd techniczny – co powinniśmy wiedzieć?

Zasady płatności za badanie techniczne

Sprawa wydaje się mało istotna, jednak wielu klientów przyzwyczajonych jest nadal do płatności – po wykonaniu usługi badania technicznego. W chwili obecnej całość wygląda inaczej, po przyjeździe na badanie techniczne, najpierw uiszczamy opłatę, przekazujemy dowód rejestracyjny i możemy zaczynać przegląd techniczny auta. W przypadku, kiedy samochód nie przejdzie przeglądu technicznego, nie odzyskamy uiszczonej opłaty. Takie przepisy mają na celu realizację badania technicznego zgodnie z obowiązującym prawem.

Przegląd techniczny a usterki

Usterki zdarzają się bardzo często, jednak nie oznaczają one, że samochód jest niezdatny do dalszej eksploatacji. Aby ułatwić pracę diagnostom samochodowym oraz uwidocznić kierowcom stan techniczny pojazdu, stworzono trzy kategorie usterek technicznych pojazdów.

Drobne usterki techniczne:

  • czyli takie, które nie stanowią istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę środowisko

Istotne usterki techniczne

  • te usterki mogą naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i wpływać na ochronę środowiska

Usterki techniczne stwarzające zagrożenie

  • najpoważniejsze, czyli takie, które wykazują defekty stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz dla ochrony środowiska.

Jak klasyfikuje się powyższe usterki?

W pewnej części zależy to od diagnosty jak i całego badania technicznego, przykładem może być brak żarówki czy korozja, co może stanowić usterkę drobną.

Uwaga! Przy okazji ostatniej modyfikacji przepisów zmieniono nieco dotychczas obowiązujący katalog usterek, np. brak adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o haku zamontowanym w aucie jest traktowany jako usterka istotna.

Czy po badaniu technicznym – samochód może zostać odholowany?

Przy wykryciu usterek drobnych, nie ma przeszkód aby kierowca otrzymał pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym, w przypadku usterek istotnych – kierowca otrzymuje czas do usunięcia usterek – 14 dni. Po ich usunięciu, kierowca powinien zgłosić się do tej samej stacji kontroli pojazdów aby ta sprawdziła naprawę. Kierowca oczywiście może dokonać ponownego przeglądu samochodu na innej stacji kontroli pojazdów, jednak wtedy będzie musiał ponownie wnieść opłatę za badanie techniczne.

Jeśli zostanie stwierdzona usterka stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wtedy diagnosta ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu i odesłać do do wydziału komunikacji, który go wystawił.  W takim przypadku samochód nie może wyjechać na ulicę, zatem potrzebne jest jego odholowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *