Przejdź do treści

Przeglądy rejestracyjne

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Poznań – Zapraszamy na badania techniczne do OSKP – Skórzewo, Dopiewo, Dąbrówka

Przegląd rejestracyjny dopuszcza pojazd do ruchu publicznego na określony czas (najczęściej na 12 miesięcy). Wykonywany jest na przystosowanych do tego stacjach diagnostycznych.

Pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu drogowego podlegają okresowym badaniom technicznym. Przebieg i termin badania zależy od przeznaczenia i daty pierwszej rejestracji pojazdu.

Motorowery podlegają badaniu okresowemu co 2 lata. Motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz przyczepy o DMC do 3,5 tony podlegają obowiązkowym badaniom okresowym. Pierwsze badanie pojazdu należy przeprowadzić przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji.  Kolejne badania techniczne przeprowadza się kolejno po dwóch latach i corocznie. Samochody osobowe i motocykle sprowadzone z zagranicy muszą przejść okresowe badanie techniczne przed rejestracją w Polsce.

Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony podlegają corocznym badaniom okresowym. Pojazdy powyżej 3,5 tony często posiadają naczepę powyżej 750 kg, która służy do przewożenia ciężkich towarów i ładunków o dużych rozmiarach. Z uwagi na zastosowanie podlega częstym przeglądom. Przegląd naczepy powyżej 750 kg obejmuje: stan podwozia i wszelkie zatrzaski, które mają zabezpieczać drzwi przed otwarciem.

Autobusy – powyżej 15 miejsc poddawane są okresowym badaniom technicznym co pół roku. Przegląd techniczny autobusu można przeprowadzić tylko w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Ciągniki rolnicze – system przewiduje obowiązkowe badanie techniczne przed upływem trzech lat od pierwszej rejestracji, a następnie co dwa lata. Elementy, które są sprawdzane podczas przeglądu technicznego ciągnika uregulowane są kodeksem ruchu drogowego i są zbliżone do badań dla samochodów osobowych.

Pojazdy specjalne – badanie wykonuje się przynajmniej raz w roku. Dokonuje się nie tylko kontroli jakości elementów odpowiedzialnych za prawidłowe działanie pojazdu. Sprawdza się również jego wyposażenie. Przegląd techniczny pojazdów specjalnych obejmuje zarówno elementy techniczne i wyposażenie.

Pojazdy uprzywilejowane – pojazdy oznakowane o przeznaczeniu specjalnym podlegają obowiązkowym badaniom okresowym przynajmniej raz w roku.

Przyczepy kempingowe – ustawowo podlegają badaniom zgodnie z normami przewidzianymi dla innych pojazdów.

Przyczepy lekkie – do 750 kg – nie podlegają badaniom technicznym, mają przegląd bezterminowo. Badanie techniczne wykonuje się jednorazowo po ich zakupie.