Przejdź do treści

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów

6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy – 35,00 zł

6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze – 21,00 zł

6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób – 48,00 zł

6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej – 41,00 zł

6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego – 41,00 zł

6.6 wykonanie numeru nadwozia – 49,00 zł

6.7 wykonanie numeru silnika – 49,00 zł

6.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie – 36,00 zł

6.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych – 82,00 zł

6.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy – 255,00 zł