Przejdź do treści

Tachograf cyfrowy – Jakie dane zapisuje tacho?

Tachograf cyfrowy rejestruje przebieg jazdy pojazdu, w którym jest umieszczony, usprawnia pracę i kontrolę w logistyce.

Do czego służy tachograf i jak często odczyty z tacho?

Tachograf cyfrowy dostarcza właścicielom firm spedycyjnych informacji, które usprawniają proces transportu, monitoruje tempo jazdy i okresy postojów.

Informacje otrzymywane przez tachograf zapisywane są na kartach chipowych  Tachografy są wyposażone w wejście USB w celu podłączenia czytnika (pendrive). Dane z tachografów służą w celach kontrolnych. Odczyt z karty powinien się odbywać co 28 dni, odczyt z jednostki pojazdowej co 90 dni, poza pewnymi wyjątkami np. na żądanie uprawnionego do kontroli podmiotu, czy w przypadku awarii tachografu. Dane należy przechowywać przez okres 12 miesięcy w taki sposób, by nie mogły ulec uszkodzeniu, ani dostać się w niepowołane ręce. Tachograf cyfrowy posiada zabezpieczenia uniemożliwiające nieuprawniony dostęp i manipulowanie danymi.

Co zapisuje się na tachografie?

Tachograf zapisuje przede wszystkim tempo jazdy i odległość jaką przebywa samochód. Wnikliwa analiza informacji przekazywanych przez tachografy, umożliwia podanie konkretnej przyczyny opóźnień, które nie zawsze leżą po stronie kierowcy. Tachografy montowane w pojazdach często mają lepszą skuteczność w egzekwowaniu właściwego zachowania na drodze niż znaki drogowe.

Kalibracja tachografu

Kalibracja tachografu cyfrowego powinna być wykonana w terminie 14 dni od zakupienia nowego pojazdu. Za brak ważnej legalizacji tachografu zarządzający transportem zapłaci do 2000 zł, a przedsiębiorca będzie musiał uiścić karę w wysokości do 1000 zł.

Kontrola okresowa tachografu

Tachografy cyfrowe, tak samo jak tachografy analogowe, podlegają kontroli okresowej. W pojazdach zarejestrowanych w Polsce kontrolę okresową przeprowadza się co dwa lata licząc od daty która została naniesiona na tabliczkę pomiarową. Tabliczka najczęściej znajduje się na podstawie siedzenia kierującego lub słupku drzwi lewych i jest widoczna z zewnątrz po otwarciu drzwi od strony kierowcy.

Legalizacja tachografów cyfrowych

Legalizacja tachografu, czyli potwierdzenie prawidłowego przebiegu kalibracji, pozwala udowodnić, że tachograf cyfrowy odpowiada wymogom prawa i może być legalnie stosowany. Wówczas właściciel samochodu ma pewność, że w pamięci tachografu cyfrowego zapisano informację o właściwie przeprowadzonej procedurze kalibracji. Dodatkowo na słupku kabiny pojazdu umieszcza się specjalną naklejkę legalizacyjną, a także plombę uniemożliwiającą ingerencję w urządzenie.

Kalibracja tachografów

Kalibracja tachografów w transporcie drogowym regulują przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 r. Kalibrację i naprawę urządzeń rejestrujących mogą przeprowadzać jedynie uprawnieni instalatorzy.

Kalibracja tachografu cyfrowego to procedura polegająca na zaktualizowaniu albo potwierdzeniu parametrów pojazdu magazynowanych w pamięci danych przy użyciu karty warsztatowej. Pierwszą kalibracja tachografu cyfrowego powinna się odbyć w ciągu 2 tygodni od momentu zarejestrowania pojazdu. Kolejną kalibrację obowiązkowo należy przeprowadzać co dwa lata, a także każdorazowo w sytuacji uszkodzenia tachografu lub w razie jego nieprawidłowego działania.

Kalibracja rozpoczyna się od zweryfikowania prawidłowego funkcjonowania tachografu, na dopasowaniu oraz na potwierdzeniu/zaktualizowaniu danych, takich jak: numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN, numer VRN, kod rejestrującego państwa, rozmiar opon, ustawienia ograniczenia prędkości, aktualny czas UTC oraz przebieg skopiowany z licznika kilometrów.

Z uwagi na fakt, że tachograf cyfrowy uwiecznia również dane z kilku ostatnich kalibracji, to podczas następnej z nich zaktualizowaniu ulegają: parametry kalibracyjne w momencie aktywacji, pierwszej kalibracji po aktywacji urządzenia, pierwszej kalibracji w obecnym pojeździe (zgodnie z VIN), a także pięciu ostatnich kalibracji.

Dodatkowo w pamięci urządzenia zawarte są dane dotyczące: rodzaju kalibracji (aktywacja, pierwsza instalacja, instalacja, przegląd okresowy), nazwa (nazwisko) i adres warsztatu, numer karty warsztatowej, kraj członkowski wydający kartę wraz z datą ważności karty.

Kalibracji co 24 miesiące?

Kalibracja jest aktualizacją lub potwierdzeniem parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numery VIN, VRN i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (w, k, l, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości (gdy dotyczy), bieżący czas UTC, bieżącą wartość licznika kilometrów).

Wykonane badanie zachowuje ważność przez  24 miesiące, od dnia wykonania. Należy również pamiętać o innych powodach, ponownej kalibracji przed upływem jej czasu obowiązywania. Sytuacje, które wymuszają ponowną kalibrację, zawarte są w rozporządzeniu 1360/ 2002 r.

Najczęściej popełniany błąd w firmach transportowych, to sytuacja, gdy:

  • numer rejestracyjny pojazdu od momentu jego przejęcia się zmienia. W konsekwencji wymusza wykonanie ponownej kalibracji.
  • leasing, wykup pojazdu – ponowna kalibracja

Rejestrując pojazd po wykupie z leasingu niezbędne jest przeprowadzenie ponownej kalibracji. Łatwo to zweryfikować sprawdzając dane zawarte na tabliczce instalacyjnej, które możemy porównać z wydrukiem danych technicznych.

Oprócz koniecznego zwrócenia uwagi na numer rejestracyjny, warto również zwrócić uwagę na wskazywany przez tachograf czas.

  • Zmiana rozmiaru ogumienia – ponowna kalibracja

Wymiana opon, zmiana rozmiaru ogumienia obliguje również do ponownej kalibracji tachografu. Weryfikacja rozmiaru kół osi napędowej należy do standardowej czynności wykonywanej podczas kontroli drogowej, ponieważ polega na porównaniu informacji zawartej na tabliczce instalacyjnej z oznaczeniem występującym na ogumieniu. Stwierdzenie rozbieżności między opisami zakończy się nałożeniem kary za brak ważnej kalibracji tachografu.

Powody dla których, konieczna jest kalibracja tachografu

  • zmiana rozmiaru ogumienia w pojeździe
  • gdy zmienia się numer rejestracyjny pojazdu
  • 14 dni po rejestracji pojazdu
  • wadliwe działanie tachografu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *