Przejdź do treści

Unijny Pakiet Mobilności – zapis aktywności przy użyciu tachografu?

W terminie 2 lutego 2022 wchodzą przepisy europejskie pakietu mobilności, które określają konieczność zgłaszania kierowców w innych krajach i zmieniają zasady naliczania wyrównania do zagranicznych płac.

Związany z nimi będzie zapis aktywności przy użyciu tachografu cyfrowego.

Dane cyfrowe będą obecnie służyły do oceny prawidłowości delegowania kierowców, wyliczania ich czasu pracy oraz zagwarantowania właściwych stawek wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to nowe spojrzenie na zapis miejsc rozpoczęcia i zakończenia pracy w tachografie.

Na podstawie zapisu z tachografu cyfrowego inspektor będzie mógł jednoznacznie ustalić:
– jaki rodzaj przewozu wykonujemy?
– ile dni spędzamy w określonym Państwie Członkowskim?
– jak długo świadczymy pracę w każdym kraju?

Nowy przepis z dniem 2 lutego 2022 r.dotyczący obsługi tachografu nakazuje, by kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadził również symbol państwa, do którego wjechał.

Pierwszy postój ma się odbywać w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu.

Przekraczanie granicy państwa członkowskiego na promie lub w pociągu, obliguje kierowcę do wprowadzenia symbolu państwa w porcie lub na stacji przybycia.

Kierowcy nie będą musieli wprowadzać informacji ręcznie, jeśli tachograf będzie miał możliwość rejestracji automatycznej danych dotyczących lokalizacji. Tachografy cyfrowe nabędą taką możliwość w 2023 roku)

Z dniem 02.02.2022 wadliwe wpisy będą rozpatrywane jako naruszenie zasad dokumentowania delegowania, co może w konsekwencji skutkować wysokimi mandatami za utrudnianie kontroli regulacji socjalnych związanych z delegowaniem do innego Państwa Członkowskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *