Przejdź do treści

Zaświadczenie z OSKP vs Dowód rejestracyjny

Stacja Kontroli Pojazdów wydaje przy badaniu technicznym zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu i jego wyniku. Obecnie takie zaświadczenie wystarcza do okazania za granicą. W Polsce funkcjonariusze posiadają dostęp do bazy CEP ( Centralnej Ewidencji Pojazdów) i stamtąd pobierają informację o przeprowadzonym badaniu. W związku z takimi możliwościami od grudnia 2020 roku nie ma już obowiązku wymiany tego dokumentu.

Zaświadczenie wydane po badaniu technicznym warto zachować, będzie potrzebne w przypadku sprzedaży pojazdu. Nowe przepisy nakładają obowiązek przekazania dokumentu kupującemu, jeśli w dowodzie rejestracyjnym nie ma informacji o dacie kolejnego badania technicznego.

Brak zaświadczenia. Co można zrobić?

  • udać się do OSKP. Stacja Kontroli Pojazdów, w której wykonaliśmy badanie techniczne wyda duplikat.
  • będąc z dala od miejsca, gdzie wykonaliśmy ostatnie badanie techniczne, możemy wykonać kolejne w najbliższej stacji SKP

Rejestracja poza miejscem stałego pobytu

Nowe przepisy pozwalają na rejestrację pojazdu poza miejscem zameldowania. W praktyce po zmianach można zarejestrować pojazd w starostwie właściwym zarówno dla miejsca stałego, jak i czasowego zamieszkania, a nawet właściwym dla miejsca zakupu pojazdu, również zarejestrowanego w kraju

 Wyrejestrowanie pojazdu, który wyjeżdża za granicę.

Od 4 grudnia 2020 r. starostwo zrobi to z urzędu, gdy wydane zostanie pozwolenie czasowe w celu wywozu pojazdu za granicę.

Kiedy trzeba wymienić dowód rejestracyjny?

Konieczność taka zachodzi w przypadku zmiany wpisanych w nim danych, np. nazwiska, adresu właściciela, dopisania do pojazdu nieletniego współwłaściciela czy parametrów pojazdu. Przypominamy, przy sprzedaży samochodu nie trzeba wymieniać dowodu, wystarczy przekazać nowemu właścicielowi zaświadczenie od diagnosty.

Nowe dowody rejestracyjne mają obowiązywać od maja 2022 r.

Trudno będzie odróżnić nowy dowód rejestracyjny od tych drukowanych do tego momentu. Nie zmieni się układ pól czy zawartość. Zmiany dotyczą wdrożenia nowych zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów. Mają dostosować wzór dowodów rejestracyjnych do ustawy o dokumentach publicznych, która zmieniona została w 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *