Przejdź do treści

Dodatkowe badania techniczne pojazdu

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) – 20,00 zł

3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) – 94,00 zł

3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym – 51,00 zł