Przejdź do treści

Kiedy diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny?

Jeżeli podczas przeglądu technicznego diagnosta wykryje usterkę/usterki, samochód nie przejdzie badania technicznego.

Gdy usterki samochodu zagrażają bezpieczeństwu jazdy, diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny pojazdu, który następnie zostaje wysyłany do odpowiedniego wydziału komunikacji. Takim samochodem nie można poruszać się po drogach.

Po usunięciu usterek należy zgłosić się do stacji kontroli pojazdów na ponowne badanie. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, można odebrać dowód rejestracyjny w wydziale komunikacji.

Sytuacja wygląda lepiej, jeżeli usterki nie zagrażają bezpieczeństwu. Wystawia się wtedy zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i wypisuje na nim usterki, które kierowca powinien usunąć w ciągu czternastu dni od badania. 

Czy tylko podczas badania technicznego można zatrzymać dowód rejestracyjny?

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego nie jest przyjemną sytuacją. Poza diagnostą samochodym, podczas wykonywania przeglądu technicznego na stacji kontroli pojazdów – dowód rejestracyjny może zatrzymać także policja.

Jeśli podczas kontroli pojazdu, policja uzna, że stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Policja ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W tej sytuacji, bez dodatkowych zaświadczeń, jedyną metodą na przejazd pojazdem do warsztatu jest wezwanie lawety.

UWAGA – Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję nastąpi także wtedy, gdy nie posiadamy ważnego badania technicznego. W przypadku, kiedy stan pojazdu jest dobry i nie ma rażących zaniedbań, policja może zatrzymać dowód i wystawić zaświadczenie.

W ten sposób kierowca jest upoważniony do poruszania się pojazdem przez 7 dni – jest to niezbędny czas do naprawy lub przeprowadzenia badania technicznego.

W przypadku, kiedy stan pojazdu wskazuje na rażące zaniedbania albo posiada niehomologowane elementy, które mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, policja może zażądać ich usunięcia lub wymiany na miejscu. Kiedy nie będzie to możliwe, zostanie zatrzymany dowód rejestracyjny. Policja nie wyda zaświadczenia o możliwości poruszania się pojazdem.