Przejdź do treści

Nowelizacja przepisów drogowych – grudzień 2021

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym projekt nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Nowy taryfikator, podnosi maksymalną grzywną do 30 tys. zł. Punkty karne na kontach kierowców widnieć będą o rok dłużej. Od punktów karnych uzależniona będzie również stawka OC. Zmiany w przepisach mają wejść w życie od 1 grudnia 2021 r.

Niskie mandaty za wykroczenia drogowe w Polsce przejdą do historii już z początkiem grudnia 2021 roku. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu. Jeśli projekt uzyska większość podczas głosowania w Sejmie i Senacie i podpis prezydenta, funkcjonariusze będą mogli nakładać na kierowców wyższe mandaty. Górna granica mandatów sięgnie 5 tys. zł. Popełnienie kilku wykroczeń w tym samym czasie może skutkować wypisaniem mandatu na kwotę 6 tys. zł.

Nowe stawki mandatów dotyczą między innymi:

 • przekroczenie prędkości o 30 km/h (w terenie zabudowanym, poza terenem zabudowanym) nakłada mandat od 1,5 tys. zł. w związku z wydłużeniem czasu utrzymania się punktów karnych na koncie kierowcy, za ponowne wykroczenie w ciągu dwóch lat od pierwszego zdarzenia kierowca ukarany zostanie mandatem w wysokości minimum 3 tys. zł. Opłacenie mandatu w trakcie kontroli pozwoli zaoszczędzić 10 proc. z wpisanej kwoty.
 • wykroczenia drogowe z 5 tys. do 30 tys. zł  Uszkodzenie mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowanie naruszenia ciała poszkodowanego, których leczenie trwa nie dłużej niż siedem dni.
 • jazda na “podwójnym gazie”, grozi kara aresztu lub grzywna od 2,5 tys. zł. z wyłączeniem, gdy  kierowca prowadził pojazd inny niż mechaniczny: hulajnoga elektryczna lub rower w tym przypadku dolny próg spada do 1 tys. zł.

Zmiany dotyczące przyznawania punktów karnych

Jedno zdarzenie drogowe, suma punktów karnych i zostajemy bez prawka. Projekt nowelizacji zakłada wydłużenie ich karencji. Punkty karne będą widnieć na koncie kierowcy dwa lata, a początkiem naliczania okresu ważności punktów będzie moment uregulowania długu wobec państwa.

Maksymalna liczba punktów za wykroczenie wzrośnie z 10 punktów do 15 punktów, a ich limit , który skutkuje skierowaniem kierującego na ponowne przystąpienie do egzaminu (co do zasady: 24 punkty kierowcy ze stażem powyżej roku i 20 punktów dla kierowców z uprawnieniami poniżej roku) pozostaje bez zmian.

Zbieg wykroczeń – 30 punktów karnych!

 Przekroczenie dozwolonej prędkości o 41 km/h z wyprzedzeniem innego pojazdu przed przejściem dla pieszych będzie skutkować odebraniem prawa jazdy. Kierowcę z 10 punktami na koncie, który za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzącemu otrzymałby kolejne 15 punktów również czeka ponowny egzamin.

15 punktów karnych po nowelizacji przepisów?

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • niezatrzymanie się do kontroli policyjnej,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 41 km/h poza obszarem zabudowanym,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 41 km/h na obszarze zabudowanym,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego (powyżej 0,2;  0,5  promila alkoholu),
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.
 • złamanie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

Pozostałe wykroczenia? – punkty karne:

 • 10 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h,
 • 10 punktów karnych – nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej,
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • 10 punktów karnych – naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone,
 • 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej,
 • Od 1 do 10 punktów karnych – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie, rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1-10 (lub więcej) osób,
 • 8 punktów karnych – zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu,
 • 8 punktów karnych – używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • 8 punktów karnych – niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom,
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym,
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
 • 8 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,
 • 8 punktów karnych – niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”,
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach,
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 • 8 punktów karnych – naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie,
 • 7 punktów karnych – nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania,
 • 6 punktów karnych – zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym,
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie z niewłaściwej strony,
 • 6 punktów karnych – wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
 • 6 punktów karnych – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu,
 • 6 punktów karnych – przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,
 • 6 punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h,
 • 6 punktów karnych – niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”,
 • 6 punktów karnych – naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych,
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni,
 • 6 punktów karnych – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała,
 • 6 punktów karnych – naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku,
 • 6 punktów karnych – jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła”,
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 „nakaz jazdy…”,
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”,
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”,
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków P8a do P8c „strzałka kierunkowa”,
 • 5 punktów karnych – niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania,
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu,
 • 5 punktów karnych – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu,
 • 5 punktów karnych – nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu,
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b,
 • 5 punktów karnych – niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu zawracania,
 • 5 punktów karnych – naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
 • 5 punktów karnych – kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień,
 • 5 punktów karnych – ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu,
 • 4 punkty karne – przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych,
 • 4 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”,
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby,
 • 4 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu,
 • 3 punkty karne – zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne,
 • 3 punkty karne – wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające, albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia,
 • 3 punkty karne – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h,
 • 3 punkty karne – pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia,
 • 3 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”,
 • 3 punkty karne – nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,
 • 3 punkty karne – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5,
 • 3 punkty karne – korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • 2 punkty karne – wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej,
 • 2 punkty karne – utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru,
 • 2 punkty karne – omijanie pojazdu z niewłaściwej strony,
 • 2 punkty karne – niezastosowanie się do znaku B13 do B19 „zakaz wjazdu…”,
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • 2 punkty karne – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu,
 • 2 punkty karne – niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-19 „strefa ograniczonego postoju”,
 • 2 punkty karne – naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie,
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18,
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych,
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich,
 • 2 punkty karne – naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08,
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • 2 punkty karne – naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym,
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu),
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne,
 • 2 punkty karne – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym,
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem,
 • 2 punkty karne – naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”,
 • 2 punkty karne – jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym,
 • 1 punkt karny – ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic,
 • 1 punkt karny – niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych,
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem,
 • 1 punkt karny – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem,

Stawki OC uzależnione od historii wykroczeń kierowcy – integracja danych z systemem CEPiK

Towarzystwa ubezpieczeniowe w oparciu o informacje o punktach karnych będą mogły ustalać wyższe składki dla piratów drogowych, a niższe dla kierowców zachowujących się bezpiecznie na drodze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *