Przejdź do treści

Stacja Kontroli Pojazdów Poznań – jak działa?

Stacja Kontroli Pojazdów Poznań – jak działa?

Każdy kto prowadzi stację kontroli pojazdów zobowiązany jest do posiadania nie tylko odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych czy odpowiednich warunków lokalowych, które zapewnią prawidłowe przeprowadzenie badań, ale także powinien znać dość rygorystyczne przepisy, które pozwalają mu na prowadzenie stacji kontroli pojazdów.

Stacje kontroli pojazdów bardzo często towarzyszą innej aktywności związanej z motoryzacją. Jednak nie mogą one być integralną częścią np. serwisu samochodowego. Stacja Kontroli Pojazdów, może współistnieć jako osobny podmiot, z osobną kasą fiskalną, działającą na dedykowanym systemie CEPIK.

Zakres badań na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Funkcjonują dwa typy stacji kontroli pojazdów – okręgowe stacje kontroli pojazdów oraz podstawowe stacje kontroli pojazdów. Obie stacje obsługują pojazdy do 3,5 tony, co oznacza, że dla większości kierowców, nie ma znaczenia do jakiej stacji przyjadą na okresowe badanie techniczne.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Poznań

Przeprowadza badania techniczne dla wszystkich typów pojazdów, osobowych, ciężarowych, specjalistycznych.

Uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Lista wymagań, jakie musi spełniać jest dość długa. Została szczegółowo opisana w Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku w art. 84a ust. 1 pkt 1. Na mocy Ustawy punkt taki musi między innymi:

  • posiadać co najmniej jedno stanowisko kontrolne do wykonywania badania technicznego pojazdów oraz stanowisko zewnętrzne służące do pomiarów akustycznych; stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w ławę pomiarową, a także kanał przeglądowy lub urządzenia pozwalające na podniesienie całego badanego pojazdu
  • być wyposażona we wszystkie urządzenia pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia koniecznych pomiarów i testów badanych pojazdów; urządzenia te muszą posiadać także certyfikaty oraz atesty poświadczające ich właściwą pracę, wystawione przez odpowiednie instytucje
  • mieć określoną liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów oczekujących na badanie

Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów muszą także spełniać wiele innych wymogów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *